vinodling på hög höjd

fördelar för vinets kvalitet och människors hälsa

Viticultura de altura en Cara Nord
Vinrankor som växer på hög höjd utsätts för mer ultraviolett ljus. Detta gör att druvorna får tjockare skal som innehåller högre halter av antrocyaniner och tanniner vilket ger mer färgstarka och mjukare viner med mindre strävhet.
Den magra jorden som är full av stenar och grus på slänterna i Pradesbergen har en varierad effekt på vinrankorna eftersom varje sten reflekterar solljuset på olika sätt. Detta ger frukt med en högre naturlig syra jämfört med druvor som odlas på lägre höjd. Bra syra i frukterna ger fördelar i den senare delen av produktionen av vin med hög kvalitet med intensiv koncentration, body och smak. Vinerna är särskilt lämpliga för långtidslagring.
Druvor som odlas på hög höjd får mer solljus och har högre halter av resveratrol och procyanidin, de antioxidanter som förekommer i tjockare druvskal. Dessa antioxidanter har antivirala, nervskyddande och anti-inflammatoriska egenskaper och motverkar åldrande.
Den höga höjden i CARA NORD ger druvor med höga halter av polyfenoler. Färsk forskning visar att röda viner med höga halter av polyfenoler kan minska risken att drabbas av hjärtsjukdomar.