vingårdarna

färskhet och intensitet

vinyes-cara nord
Conca de Barbera är ett litet område med skyddad ursprungsbeteckning i östra Spanien. Området ligger norr om Tarragona och sträcker sig over ett område på ca 5 900 hektar och omfattar 30 vinerier.
Erosionen från floderna Francolí och Anguera som rinner genom området har under miljoner år format området till en floddal omgiven av bergskedjor - i öster Miramar och Cogulló, i väst Tallat och Vilobí, i norr Montclar, Quince och Comalats och i söder de imponerande Pradesbergen.
Vingården ligger mellan 350 och 800 m över havet och de flesta vinrankorna växer på medelhög altitud.
Jordmånen i DO:n är i huvudsak kalkrik och lerig med lågt organinnehåll och har en karakteristisk rödaktig färg. Längst ner i älvdalen har floderna Anguera och Francolí skapat flodterrasser med stenar djupt ner i marken. I områdets sydvästra hörn på sluttningarna i Pradesbergen består jorden av sedimentär skiffer.
Både inlandsregionernas kontinentala karaktär och medelhavets mjukhet påverkar områdets klimat med fuktiga och varma vindar som blåser in från kusten. I området råder stora temperaturskillnader mellan dag och natt och vintrarna är kalla och somrarna varma. På vintern uppstår frost i låglandet, främst på grund av de stora dagliga temperaturvariationerna.
Medeltemperaturen över året ligger mellan 13° C och 14° C med högsta temperatur under sommaren på över 35 °C och under vintern ligger temperaturen ofta under 0° C. Området har ca 2 700 soltimmar per år och nederbörden är mellan 450 och 550 mm per år.
Kombinationen av dalar och höga berg skapar olika mikroklimat som alla har sina egna karakteristiska egenskaper.
Under tidigt 1900-tal var Conca de Barbera ett område där många vinkooperativ med Art Nouveau-arkitektur startades. Det är en mycket intressant upplevelse att besöka dessa vinerier på den så kallade ”Vinkatedralleden”.
Läs gärna mer på www.doconcadebarbera.com