vinodling

vi utövar hållbart jordbruk

Bergsvinodlingarna i CARA NORD ligger 5 km från klostret i Poblet upp till 800 m över havet. De omges av nationalparken i Pradesbergen och Poblet-skogen och ligger i ett område som i Spanien har klassats som geologiskt intressant. De högt placerade vinodlingarna omges av över 1000 m höga bergstoppar som skyddar dess unika mikroklimat. Hårda vintrar och korta somrar skapar perfekta förhållanden för fruktiga och djärva druvor.

Viticultura en Cara Nord
På CARA NORD använder man sig av hållbart jordbruk där man hela tiden tänker på jordbrukets ekosystem. Vinproduktion med minimal intervention främjar bevarandet av den biologiska mångfalden i skogarna som omger vingårdarna vilket ger en integrerad och hållbar organisk approach.
På CARA NORD får vinrankorna växa tillsammans med andra inhemska växter och man eftersträvar marktäckande växtlighet för att förhindra erosion och ge jorden naturlig näring.
Målet på CARA NORD är att skapa minsta möjliga ekologiska avtryck och hjälpa till att bevara de omgivande naturområdena. Vingårdarna utgör en naturlig brandvägg och ökar även områdets biologiska mångfald genom att skapa naturliga habitat för insekter och djur som äter insekter.
Överlag eftersträvar CARA NORD jordbruksmetoder som är kompatibla med miljön och användning av organiskt gödsel och växtmedel med förhoppning att detta inte bara ska ge friskare vinrankor men även finare och mer integrerade viner.