vanliga frågor

här är några svar

om vinodling på hög höjd

1hur påverkar höga odlingshöjder vinet?
Temperaturen i Pradesbergen sjunker med ca 0,65 °C för varje 100 höjdmeter vilket innebär att viner på högre höjd odlas i en kallare miljö.
Således kan till exempel temperaturen i en CARA NORD vingård 800 meter över havet vara 5,2 °C lägre än en liknande vingård vid havsnivå.
Samtidigt har varje 150 m stigning samma effekt som att flytta vingården en breddgrad norrut.
Vingårdar på högre höjd exponeras även för mer ultraviolett (UV) ljus eftersom luften är renare och lättare än nere i dalarna. UV-strålningen ökar med 4 % för varje 250 m stigning. Den ökade UV-strålningen ger druvorna tjockare skal, stimulerar syntes av fenoler och förstärker tanninernas sötma vilket ger intensiva friska smaker utan spår av mognad.
Det kallare klimatet gör att druvorna mognar långsammare, ansamlingen av socker sker långsammare, druvan får en högre syra och friskhet och hjälper till att skapa smaker och aromer.
På högre höjder är oftast skillnaden i temperatur mellan dag och natt stor. Denna skillnad är en av de största bidragande faktorerna till druvornas perfekta balans mellan mognad och friskhet.
Vinrankorna i CARA NORD växer i jord som är mycket varierad. Denna mångfald ger druvorna en stor variation av mineraler och näringsämnen vilket skapar viner med mineralkaraktär.
Den höga höjden ger vinet mer färg, mineralitet och större syra samtidigt som vinet är mjukare och djupare med många olika friska och ovanliga aromer.
2vilka analytiska fynd hittar man hos CARA NORDs viner som produceras av druvor som odlats på hög höjd?
På höga höjder ökar halten antocyaniner dramatiskt. Den totala halten av tanniner ökar även med högre höjd medan bittra tanniner blir lägre.
Högre höjder ger en större retention av äppelsyra som kan nå 2-3g/l beroende på höjden. Vinernas pH brukar vara lägre vilket ger en bättre livslängd och stabilitet och möjliggör för oenologerna att arbeta med minsta möjliga sulfithalter.
Druvorna får ett tjockare skal med högre höjd, upp till fem gånger så tjocka vid 1 500 meter över havet jämfört med druvor som odlas vid 600 meter.
Solljuset på hög höjd är mer intensivt vilket leder till ökad fotosyntes och produktion av resveratrol.
3vad krävs för att vinodling på hög höjd?
När man anlägger en vingård på hög höjd stöter man på en hel del hinder och utmaningar: vingården är svårtillgänglig, erosion förekommer, dåligt med regn, mager jord med lågt näringsinnehåll, man måste tänka miljövänligt, val av druvstockar, alternativa sorter, val av de bästa metoderna för marktäckande växtlighet och så vidare.
Markskötsel och dess påverkan på vinrankornas fuktstatus, bevarande av jordens fertilitet och kontroll av erosion är viktiga faktorer vid bergsvinodling.
4hur påverkar höga höjder druvornas skal?
Vingårdar på höga höjder befinner sig i en kallare miljö. Värmeansamlingen är lägre och temperaturskillnaden mellan dag och natt är större.
Skalets största uppgift är att skydda kärnorna inuti druvan. Skalet blir tjockare som en skyddsmekanism mot både solljuset (som blir starkare på högre höjd) och variationer i temperaturen. Tjockare skal innehåller mer tanniner, har mer färg och en väldigt hög skal/juice-kvot. Detta ger mycket lägre produktionsnivåer men mer intensiv smak och färg.
5varför valde CARA NORD just detta område om det nu är så att det är svårare att odla druvor på hög höjd?
Det stämmer att vinrankor som odlas på hög höjd växer i mager och grund jord, i låg luftfuktighet, med stora dagliga temperaturskillnader, starka vindar och stor risk för frostskador, och de ger låg produktion per hektar och kostar mycket att sköta.
CARA NORD valde dock denna svårodlade plats på grund av den unika och komplexa karaktär som viner från dessa vingårdar får. Det är ett faktum att vingårdar på höga höjder ger viner av högre kvalitet jämfört med viner från druvor som odlats på lägre höjd.
Eftersom det finns få moln på hög höjd är den dagliga dosen direkt solljus mycket hög. Detta ger vinrankan en mer effektiv metabolism med maximal fotosyntes och mognad. Nätterna på hög höjd är rätt kalla vilket gör att vinrankorna kan behålla sin syra och de kan samtidigt skapa det socker som behövs för mognaden. En stadig bris hjälper till att hålla druvorna rena och friska. Den steniga jordmånen längst upp på branterna och kullarna hjälper till att dränera överflödig fukt, och rankorna tvingas gräva djupt med sina rötter och jobba hårt för att hitta de näringsämnen och mineraler de behöver. På så sätt kan man på ett naturligt sätt begränsa rankornas prestanda för att öka fruktens komplexitet.
6vilka positiva hälsoeffekter har viner som produceras från druvor som odlats på hög höjd?
Druvor som odlats i vingårdar på bergsslätter exponeras för mer ultraviolett ljus och innehåller således mer resveratrol och procyanidin. Dessa viktiga antioxidanter som sitter i druvans skal har antivirala, nervskydande och anti-inflammatoriska effekter och motverkar åldrande.
CARA NORD vinodling skapar druvor med höga halter av polyfenoler som skyddar mot hjärtsjukdomar.
7hur påverkas vinets kvalitet av att odlas på hög höjd?
Bergsslätterna med mager skifferjord med mycket sten har stor inverkan på vingårdarna. Den ger frukt med högre mineralhalt och naturligsyra jämfört med druvor från rankor som odlats på lägre höjd. Frukternas höga syra ger viner med ett lågt pH vilket skapar ett vin av hög kvalitet med en intensiv koncentration, body och smak. Dessa viner är särskilt lämpade för långtidslagring.
Vinrankor som planteras på högre höjd exponeras för mer solljus och dess druvor får därför ett tjockare skal. Tjockare skal innehåller högre halter av antocyaniner och tanniner vilket skapar ett vin med mer färg, mjukhet och mindre strävhet .
8vad är syftet med växttäcket?
Det främjar biologisk mångfald och gör jorden levande. Inhemska växter får växa bland vinrankorna och därmed producera organiskt material, humus, kväve och andra näringsämnen vilket förbättrar jordens struktur och rotväxt som sker i symbios med bakterier, svampar och maskar i jorden. Marktäckande växter skapar habitat för nyttiga insekter (nyckelpigor och spindlar) och fåglar som livnär sig på skadedjur, de skapar därmed en perfekt biologisk balans.
9vad menas med att druvorna odlats ansvarsfullt?
Jordbrukare är landskapsodlare, de sköter marken, luften och vattnet och alla därtill hörande organismer. Att vara jordbrukare innebär att ta ett stort ansvar för miljön, begränsa kemikalieanvändning, renovera vattenledningar, övervaka och förhindra erosion och begränsa det ekologiska avtrycket.
Ansvarsfullt jordbruk kräver ett genuint deltagande i alla områdets naturliga ekosystem och att alltid tänka på alla möjliga interaktioner.
10kan månens faser påverka vinet?
Energier från månen, solen och planeterna påverkar alla levande organismer på jorden med regelbundna rytmer och påverkar specifikt växternas tillväxtcykler.
Genom att förstå dessa rytmers subtila effekter kan vi anpassa våra jordbruksmetoder så att de drar nytta av dessa krafter på bästa sätt och på så sätt förbättrar jordbrukets produktion. Rotväxt ökar till exempel vid fullmåne vilket betyder att det är en bra tid för att plantera och transplantera växter som behöver djupa rötter.
Läs gärna mer på www.biodynamics.com
11 hur många kilo druvor produceras från en hektar på CARA NORD? Hur mycket vin kan produceras från en enda vinranka?
Vi har en mycket låg medelproduktion på ca 2 500 kg per hektar och alla druvor från ungefär två rankor går åt för att producera en enda flaska vin.
12vad innebär ”torrt jordbruk”?
Torra vingårdar bevattnas inte och lever således endast på naturligt fallande regn och fukt. Jorden fungerar som en svamp när det regnar på vintern och tidigt på våren och håller vatten för att sen sakta frisätta det i vingården under den långa varma och torra sommaren.
Regnmatade odlingar gör att växtens rötter gräver ner sig djupt ner i marken och ger friska och starka vinrankor med utmärkt smak och mineralisk karaktär och stor koncentration.

vinproduktionen

1vilket träslag används för lagring av vinet?
Vi använder endast noga utvald fransk ek. Detta träslag ger vinet ökad komplexitet, elegans och djup.
2var framställer CARA NORD sina viner?
Vi arbetar i ett litet vineri som ligger precis innanför murarna till klostret i Poblet (UNESCO världsarv). Det är väl utrustat för produktion av kvalitetsviner och är även en plats med en intressant historia och mycket kultur.

klimatet

1hur skiljer sig klimatet på olika höjder i bergen?
På Sierra de Prades norra sida sjunker temperaturen i genomsnitt med 0,65°C för varje 100 m stigning i höjd. Luften blir renare och lättare än nere i dalarna och den UV-strålningen ökar med 4 % med varje 250 m över havet. Varje 150 m stigning i höjd har även samma effekt som om vingården skulle flyttas en breddgrad norrut.
2hur kommer det sig att klimatet i Pradesbergen är så lämpligt för vinodling?
Godset som ligger på norra sidan av berget upp till 800 meter över havet med Marinadavindar från öster har ett klimat som är svalare än resten av området. Området bildar en övergång mellan inlands- och medelhavsklimat. Vintrarna är kalla medan somrarna inte är för varma, och temperaturskillnaden är stor mellan dag och natt. På sommaren kan temperaturen nå ända upp till 35ºC och i februari kan det vara -10°C kallt och årsmedeltemperaturen är runt 13°C. De konstanta vindarna under sommaren fungerar som en naturlig bakteriedödare för vinrankorna och kyler atmosfären och sänker temperaturen på sommaren. Årsnederbörden ligger på ungefär 450-550 mm och området har runt 2 700 soltimmar per år.
Ett sådant klimat gör att druvorna mognar långsamt på grund av den höga höjden och den friska atmosfären. Vid skördning är druvorna friska tack vare de stadiga vindarna och de svala nätterna som hjälper till att bevara druvornas syra för att ge ett välbalanserat vin.

information och besök

1var ligger CARA NORD?
CARA NORDs vingårdar och vineri ligger i Poblet Vimbodí. Vineriet ligger i klostret i Poblet.
Vårt kontor och försäljningsställe ligger ca 10 minuter från klostret i byn El Vilosell. På vår hemsida finns en karta som du kan skriva ut.
2vad har bergstoppar, vandring, kloster, vingårdar och vin på hög höjd att göra med CARA NORD?
Miljön i CARA NORD är ett unikt sätt att upptäcka historien, vandra i Prades-bergen och lära känna de unika och originella vinerna från vinodlingar på hög höjd.
Genom att upptäcka området kan man förstå områdets vinodling, klimatet och topografi och uppleva äventyret med att odla vin ovanliga områden. För turister finns kloster, medeltidsbyar och vinerier med Art Nouveau-arkitektur att upptäcka.
3vad menas med uttrycket ”Munkarnas berg”?
Prades-bergen, där våra vingårdar ligger, ägdes i många århundraden av munkarna i klostren i Poblet och Scala Dei, i Priorat.
Munkarna odlade vin och drev bondgårdar i vissa delar av bergen och lämnade sitt avtryck på både Poblet och Priorat som fortfarande bär deras namn.
4Vilken historisk betydelse har klostret i Poblet?
Det kungliga klostret i Santa Maria de Poblet är ett kloster av cistersiensorden som grundades 1150. Det ligger vid foten av Pradesbergen i området Conca de Barbera. Poblet är en imponerande byggnad och räknas som ett av de viktigaste klostren i Europa, det är faktiskt det största bebodda klostersamhället i Europa.
Poblet har ända sen medeltiden varit en viktig symbolisk referenspunkt för länderna i det forna Crown of Aragon. Från Peter IV av Aragoniens tid och under hela tretton- och fjortonhundratalet var det kungligt panteon för regenterna, men rymde också kistorna av andra medlemmar i den kungliga familjen och olika adelsläkter.
1921, efter att kung Alfonso XIII besökt Poblet, utsågs det till nationalmonument av den spanska regeringen. 1991 utsågs det till världsarv av UNESCO.
5vad mer kan jag se och uppleva när jag besöker området?
Klostret i Poblet, dess hotell/värdshus och restaurang är mycket intressanta att besöka. Följ leden med cistersienserklostren och upplev klostret i Santes Creus och Vallbona. Besök slotten i Riudabella och Milmanda. Ta en promenad genom Art Nouveau vinerierna på vinkatedralleden. Låt dig förföras av medeltidsgatorna i Montblanc eller ta en utflykt till naturreservatet i Poblet som har den största ekskogen i hela Spanien. Detta är exempel på några av de saker du kan uppleva när du besöker CARA NORD.
6hur ser områdets geologi ut?
Vinproduktionsområdet Conca de Barbera som ligger norr om Tarragona, och i synnerhet slätterna i Prades Mountains, har ett kargt landskap omgivet av berg, steniga slätter, klippor, branta bergssidor och ekskogar.
Området har klassats som geologiskt intressant och har gamla bly- och silvergruvor som användes redan under romarriket. Miljön är relativt ovanlig för vinodling. Skifferjord är mager och mycket stenig med medelstora och stora skiffer och med slänter som ger bra dränering. Mark med grus, lera och sand har ett mycket lågt organinnehåll vilket gör platsen perfekt för att odla unika viner med utmärkt kvalitet.
7jag vill åka till Conca de Barbera och skulle gärna vilja besöka CARA NORD. Hur bokar jag en guidad visning och avsmakning?
Vi tar väldigt gärna emot besök.
Ring oss för att boka en tid. Reservationer kan göras genom att ringa vårt kontor på telefon +34 973 176029 eller genom att skriva ett mail hola@caranordceller.com

om oss

1hur länge har CARA NORD tillverkat vin?
CARA NORD vineri är ett mycket ungt projekt som startades 2012.
Våra första flaskor rött och vitt vin kom ut på marknaden sommaren 2013.
2varför heter ni ”CARA NORD”?
Vårt vineri skapades för att göra vin av druvor som odlats på hög höjd på den norra sidan (Cara Nord) av Pradesbergen i Poblet, i naturreservatet i Sierra de Prades och naturområdet i Poblet- skogen.
Mountains of Prades är en bergskedja som redan har flera skyddade ursprungsbeteckningar så som Priorat and Montsant, Costers del Segre och på norra sidan CARA NORD i DO Conca de Barbera.

var kan jag köpa vinet

1vill du köpa?
Om du skickar ett meddelande till hola@caranordceller.com säger var i världen du befinner dig, kommer vi att kontakta dig med den bästa möjliga lösningen för dig att ha tillgång till bekvämare för våra vin.